Йога-даршана

Йога-даршана. Йога-сутра на Патанджали с коментарите на Вяса, Вачаспати Мишра, Виджняна Бхикшу, Нагоджи Бхатта и др. Самадхи-пада, За медитацията. Превод от санскрит Пламен Градинаров. София: Евразия, Bibliotheca Indica 7, 636 стр.

Описание

Библията на Йога, съставена от мъдреца Патанджали и коментирана последователно от велики индийски философи и мъдреци от 6 век до началото на 20. век. Снабдена с феноменологичен коментар и пояснения на преводача. Глава Първа: За Медитацията, т.е. Самадхи-пада, излага цялата философия на Йога в синтезиран вид, а следващите три глави разясняват отделните аспекти на учението.

Допълнителна информация

Тегло 0,7 kg
Размери 20 × 13 × 5 cm