Тайната на живота

Зигмунд Фройд. Тайната на живота. София: Евразия, Imago Mundi, 1994, 384 стр.

Категория: Етикети: ,

Описание

Раздел I ЗА ПСИХОАНАЛИЗАТА

Част I

За възникването и развитието на психоанализата. – Хистерия. – Един случай на д-р Бройер. – «Talking cure». – Произход на симптомите от психични травми. – Симптомите като символи на спомените. – Фиксиране върху травмите. – Снемане на афектите. – Хистерична конверсия.- Раздвояване на психиката. – Хипноидни състояния

Част II.

Изследванията на Шарко и Жане. – Изменение на техниката. – Отказ от хипноза. – Изтласкване и съпротивление.- Пример за изтласкване. – Образуване на симптомите в резултат на неуспешно изтласкване. – Цел на психоанализата

Част III

Техника на познаване по свободно възникващите мисли на болния. – Непряко изображение. – Основно правило на психоанализата. – Асоциативен експеримент. – Тълкуване на сънищата. – Изпълнение на желанията в съновидението.- Работата на съновидението. – Грешни, симптоматични и случайни действия. – Възражения против психоанализата

Част IV

Етиологично значение на сексуалността. – Инфантилната сексуалност. – Американският наблюдател на любовта в детска възраст. – Психоанализи при децата. – Фаза на автоеротизьм. – Избор на обекта. – Окончателно формиране на половия живот. – Връзката между неврозата и перверзията. – Ядреният комплекс на неврозите. – Отдръпването на детето от родителите

Част V

Регресия и фантазия. – Невроза и изкуство. – Пренасяне.- Страх от освобождаване на изтласканото. – Резултатите от психоаналитичната работа. – Вредата от изтласкването на сексуалното

Раздел II ПСИХОЛОГИЯ НА МАСИТЕ И АНАЛИЗ НА АЗА

I. Увод

II. Льобон и неговата характеристика на масовата душа

III. Други оценки на колективния душевен живот

IV. Внушение и либидо

V. Две изкуствени маси: църквата и войската

VI. По-нататъшни задачи и насоки за работа

VII. Идентификация

VIII. Влюбеност и хипноза

IX. Стадният инстинкт

Х. Масата и първобитната орда

XI. Една степен в Аза

XII. Допълнения

Раздел III ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО

I. Забравяне на собствени имена

II. Забравяне на чужди думи

III. Забравяне на имена и словосъчетания

IV. За спомените от детството и покриващите спомени

V. Грешки на езика

VI. Грешки при четене и писане

А. Грешки при четене

Б. Грешки при писане

VII. Забравяне на впечатления и намерения

А. Забравяне на впечатления и знания

Б. Забравяне на намерения

VIII. Действия, извършвани «по погрешка»

IX. Симптоматични и случайни действия

Х. Грешки заблуждения

XI. Комбинирани грешни действия

XII. Детерминизъм – Вяра в случайността и суеверие – Общи забележки

Раздел IV БЪДЕЩЕТО НА ЕДНА ИЛЮЗИЯ

Раздел V ТАЙНИТЕ НА ЖИВОТА

I. Характер и анална еротика

II. Икономическият проблем на мазохизма

III. Отрицанието

IV. Фетишизъм

Бележки

Кратък речник на психоаналитичните термини

Допълнителна информация

Тегло 0,35 kg