Психоанализа и митология

Ото Ранк. Психоанализа и митология. Митът за раждането на героя. Сфоия: Евразия, Imago Mundi, 1998, 328 стр.

Описание

Творческото наследство на Ото Ранк обхваща произведения, посветени главно на психоаналитичното изследване на литературата, изкуството и културата. В настоящия том са включени съществено преработените и разширени издания на два от най-важните в историята на психоанализата труда – „Психоаналитични приноси към изследването на мита“ и „Митът за раждането на героя“. Книгата ще представлява несъмнен интерес за широката читателска аудитория, а също така за специалисти психолози, философи, културолози и психиатри.

Допълнителна информация

Тегло 0,3 kg
Размери 20 × 13 × 3 cm