Божествената Йога: Бхагавадгита с коментарите на Шанкара

Бхагавадгита-бхашя, съдържа Бхагавадгита с коментарите на Шанкара Ачаря. Превод от санскрит (Пламен Градинаров) и английски (Лъчезар Живин). София: Евразия, 1996, 384 с.

Описание

Коментарът на Шанкара върху Песента на Господа (Бхагават-гита) е философско-религиозен синтез на основните видове йога (връзка) с Висшата реалност, пътищата за нейното постигане в устойчиво съзерцание на Истината.

Допълнителна информация

Тегло 0,4 kg
Размери 20 × 12 × 3 cm