Карамзин и его школа

Алла Градинарова. Карамзин и его школа в истории русского литературного языка. София: Евразия, 1995, 160 с.

Описание

Учебно пособие за студентите по руска филология във висшите учебни заведения на България и Русия. В книгата се разглежда отношението на различни представители на езиковите школи към църковнославянския език, развитието на руската лексика и еволюцията на синтактичната система на руския книжовен език под влиянието на френския.

Допълнителна информация

Тегло 0,15 kg
Размери 20 × 12 × 1 cm