Философия на името

А. Ф. Лосев, Философия на името: Битие, име, космос. София: Евразия, Imago Mundi, 1994, 240 стр.

Описание

А. Ф. Лосев разглежда името от филологическа, философска и християнска позиция, за да отговори на въпроса – какво представлява името, имената Божии и името на човека.

Съдържание на книгата:

1. Допредметна структура на името

2. Предметна структура на името

3. Предметна и допредметна структура на името

4. Име и знание.

Препоръчваме книгата на философи, богослови, филолози, психолози.

Лосев пише: „Този труд беше написан още през лятото на 1923 година и сегашният му вид съдържа само някои съкращения, до които се наложи да се прибегне съвсем не безболезнено. Макар че четири години изобщо не са дълъг срок, но ако се вземе под внимание това, че вече през 1923 г. този труд представляваше само резюме на моите дългогодишни размисли за природата на името и означаваше тяхното фиксиране, и с това и известно завършване, то през 1927 г. аз имам пълното право на някои гледни точки, които, разбира се, изобщо не изключват предишните, а до голяма степен ги поправят и допълват, и в много отношения достигат до съвсем други области. Някога Фехнер е препоръчвал книгите да се отпечатват десет години след тяхното написване. Не зная дали е уместно да се придържаме към неговия съвет във всички случаи без изключение. Аз поне ужасно много съжалявам, че не издадох тази книга тогава, през 1923 година. Работата е там, че тогава щях да отговарям за нея изцяло. Тогава всичко, за което пишех, ми беше ясно. Сега изобщо не мога да се похваля с това.“

 

Допълнителна информация

Тегло 0,25 kg
Размери 20 × 13 × 2 cm