Феноменологическият метод

Пламен Градинаров. Феноменологическият метод. Откриването на Аза. София: Евразия, Imago Mundi, 1996, 320 стр.

Описание

Един опит за синтетично представяне на феноменологическата философия в горещата точка на нейното непрекъснато видоизменение под напора на нови идеи и проблеми. Феноменологията не е просто наука за описание на еднозначно схванати феномени в потока на чистото съзнание, а философско-метафизическа пропедевтика, подготовка за навлизане във висшите области на същностното познание, потъване в дълбините на собствената ни субективност, аподиктично, т.е. същностно-необходимо саморазкриване на Аза чрез метода на феноменологическата редукция (епохе) и последвало изграждане (конституция) на един необходимо-очевиден свят, в който понятията за Бог и човек в крайна сметка съвпадат.

Допълнителна информация

Тегло 0,3 kg
Размери 20 × 13 × 2 cm